เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 นายแพทย์​ดนัย​ ธีวันดา สาธารรณสุขนิเทศ​ก์ เขตสุขภาพที่​10 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ​ทีมเครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร​ ขอบคุณสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อดีตจนถึงปัจจุบัน  

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 นายแพทย์​ดนัย​ ธีวันดา สาธารรณสุขนิเทศ​ก์​ เขตสุขภาพที่​10 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ​ทีมเครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร​ ขอบคุณสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อดีตจนถึงปัจจุบัน