โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเปิดพื้นที่ให้ชาวนาที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำนำข้าวสารที่สีเองเข้ามาขายภายในโรงพยาบาล

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้เปิดพื้นที่ให้ชาวนานำข้าวสารที่สีเอง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและไม่ใช่ข้าวของโรงสี เข้ามาขายภายในโรงพยาบาล บริเวณหน้าตึกผู้ป่วยนอก ส่วนการช่วยเหลือด้านอื่นโรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้ซื้อข้าวสารจากชาวนา/กลุ่มเกษตรกรโดยตรงเพื่อนำมาประกอบอาหารในโรงครัวของโรงพยาบาลอีกทางหนึ่ง

psh-farmerloc2016-02

ชาวนาที่ประสงค์นำข้าวสารเข้ามาขายบริเวณจุดดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

  • นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
  • นางอรทัย มุสิกา หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการทั่วไป
  • นางยมลภัทร มะลิเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ

หรือโทรสอบถามได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058