โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเปิดโครงการ “โรงพยาบาลคุณธรรม”

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมเปิดโครงการ “โรงพยาบาลคุณธรรม”  ณ ลานเสาธงชาติ หน้าโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยมีการอัญเชิญธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมกล่าวคำปฏิญาณร่วมกัน “เราให้คำมั่นสัญญาว่า จะเป็นผู้มีความสามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ”

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1115216268523110.1073741907.311434945567917]