โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือน เมษายน 2566

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือน เมษายน 2566

6 เมษายน 2566 : วันจักรี
13 เมษายน 2566 : วันสงกรานต์
14 เมษายน 2566 : วันสงกรานต์
15 เมษายน 2566 : วันสงกรานต์
16 เมษายน 2566 : วันหยุด
17 เมษายน 2566 : มติคณะรัฐมนตรีวันหยุดกรณีพิเศษ

เปิดให้บริการเฉพาะงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถรับการรักษา ตลอด 24 ชั่วโมง
🚨แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 🚨