โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร