โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับคณะพี่เลี้ยงทางวิชาการ งานสุขภาพจิตและจิตเวช

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับคณะพี่เลี้ยงทางวิชาการ งานสุขภาพจิตและจิตเวช ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1850241191687277.1073742030.311434945567917]