[หมดเขตรับสมัคร] โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลลูกจ้างรายเดือน จำนวน 2 ตำแหน่ง (รับสมัคร วันที่ 1 – 22 มีนาคม 2559)

[หมดเขตรับสมัคร] ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ เป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานการจัดการ ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2559 (ในวันเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานการจัดการ

วันเวลาและสถานที่สอบ

กำหนดวันสอบในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานการจัดการ และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปที่กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Download “รายละเอียดการรับสมัครงาน_0032_301_21-209.pdf”

Job_0032_301_21-209.pdf – Downloaded 789 times – 417.91 KB