โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมกัน ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมกัน ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

  • LINE_ALBUM_6566-พิธีวางพานพุ่มสมเด็จพระเจ้าพี่นางเ_00
  • LINE_ALBUM_6566-พิธีวางพานพุ่มสมเด็จพระเจ้าพี่นางเ_1
  • LINE_ALBUM_6566-พิธีวางพานพุ่มสมเด็จพระเจ้าพี่นางเ_2
  • LINE_ALBUM_6566-พิธีวางพานพุ่มสมเด็จพระเจ้าพี่นางเ_6
  • LINE_ALBUM_6566-พิธีวางพานพุ่มสมเด็จพระเจ้าพี่นางเ_12