๑-๗ พฤศจิกายน สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ “มหกรรมความสุข : สติสร้างสุข” ประเด็น “ชีวิตดี๊ดี…ถ้ามีสติ”

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ วันที่ ๑-๗ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นสัปห์ดาสุขภาพจิตแห่งชาติ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๒ เป็นต้นมา โดยกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายให้กรมสุขจิตจัดกิจกรรมรณรงค์ ซึ่งในปีนี้ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จะดำเนินการจัดงานสัปห์ดาสุขภาพจิตแห่งชาติ ระหว่าง วันที่ ๑-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในหัวข้อ “มหกรรมความสุข : สติสร้างสุข” ประเด็น “ชีวิตดี๊ดี ….ถ้ามีสติ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสร้างความตระหนักรู้ เกิดความเข้าใจ และสามารถนำทักษะการพัฒนาสติไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

สติคืออะไร ?

บ่อยครั้งที่เราเผลอ ….

สติ หมายถึง รู้ตัว ตั้งใจอยู่กับความรู้สึก ความคิด การพูด และการกระทำ ในปัจจุบัน

สติช่วยให้… ไม่หมกมุ่นกับอดีต ไม่วิตกกังวลถึงอนาคต ไม่หลงลืม ไม่เลินเล่อ ไม่ประมาท ยับยั้งชั่งใจตัวเอง ไม่คิด พูด และทำอย่างหุนหันพลันแล่นน ไม่ทำตามความเคยชินหรือนิสัยเดิม ๆ

ถ้าฝึกสติได้ทุกวัน…

  • มีสติอยู่กับงานที่ทำได้ตลอดทั้งวัน
  • การนั่งสมาธิวันละ 10 -30 นาที

สติจะช่วยให้คุณเป็นคนใหม่

ทุกข์                  ->              สุข

ฟุ้งซ่าน              ->             มีสติ

เอาแต่ใจ            ->             เห็นใจคนอื่น

ใจร้อน                ->             ใจเย็น

ตามกระแส         ->              รู้คิด

ซึมเศร้า              ->              เบิกบาน

กังวลอนาคต      ->              อยู่กับปัจจุบัน

เกลียด               ->               เมตตา

อยากได้             ->              รู้จักพอ

โกรธแค้น          ->               ให้อภัย

เจ็บป่วย             ->              สุขภาพดี

คิดลบ                ->              คิดบวก

หลงลืม              ->              จำแม่น

นอนไม่หลับ       ->              หลับสบาย

กินเกิน               ->              กินแต่พอดี

 

 

ขอบคุณข้อมูล

จาก : ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ :http://www.mhcr1.go.th/

Download ไฟล์สื่อรณรงค์ได้ที่ : https://drive.google.com/folderview?id=0ByK01CzBBJoFYzVtbTF5U3MwOFU&usp=sharing