การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ครั้งที่ 28 ปี 2562 สามพันโบกเกมส์ วันที่ 16 พ.ย 62 ณ สนาม คปสอ.โพธิ์ไทร

สรุปผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ครั้งที่ 28 ปี 2562 สามพันโบกเกมส์ เมื่อวันที่ 16 พ.ย 62 ณ สนาม คปสอ.โพธิ์ไทร

ลำดับ ประเภทกีฬา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ ผลการแข่งขัน
1 ฟุตบอลผู้บริหาร สิงห์เหนือ – เสือใต้ เสือใต้ 1 : 0
2 ฟุตบอลชาย ตระการพืชผล – กุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น 4 : 2
3 ฟุตซอลชาย ตระการพืชผล – กุดข้าวปุ้น ตระการพืชผล 5 : 4 จุดโทษ
4 ฟุตซอลหญิง ตระการพืชผล – กุดข้าวปุ้น ตระการพืชผล 2 : 1
5 เซปักตะกร้อชาย เขมราฐ – ศรีเมืองใหม่ เขมราฐ 2 : 0
6 เซปักตะกร้อหญิง ตระการพืชผล – ศรีเมืองใหม่ ตระการพืชผล 2 : 0
7 วอลเลย์บอลชาย ตระการพืชผล – นาตาล ตระการพืชผล 2 : 0
8 วอลเลย์บอลหญิง กุดข้าวปุ้น- ศรีเมืองใหม่ กุดข้าวปุ้น 2 : 0
9 บาสเก็ตบอลชาย โพธิ์ไทร – ตระการพืชผล โพธิ์ไทร 40 : 33
10 บาสเก็ตบอลหญิง โพธิ์ไทร – ตระการพืชผล โพธิ์ไทร 11 : 10
11 เปตองรวม โพธิ์ไทร กับ เขมราฐ 3 : 3
12 กีฬารวม ตระการพืชผล

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ปี 2562 นัดชิงชนะเลิศ