ต้อนรับคณะประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและการจัดการความเสี่ยงจากการทำงาน

ภาพบรรยากาศ ต้อนรับคณะประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและการจัดการความเสี่ยงจากการทำงาน เมื่อวันที่ 10 เม.ย 2556 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี