21 ตุลาคมนี้ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร “ตรวจรักษาทางทันตกรรม ฟรี”

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก (ต่ำว่า 12 ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วย) ฟรีทุกสิทธิ์การรักษา ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.00น.  ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 045-496-000, 045-496-058 ต่อ 801