ข่าว : ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)
ประกาศผู้ชนะประกวดราคา-1.pdf (0 downloads)

ประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก(External Storage) โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Download “ประกาศประกวดราคา-21ตค65.pdf”

ประกาศประกวดราคา-21ตค65.pdf – Downloaded 8 times – 169 KB

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download “ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล-2-ตัน-รพ.โพธิ์ไทร.pdf”

ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล-2-ตัน-รพ.โพธิ์ไทร.pdf – Downloaded 21 times – 182 KB

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก(External storage)

Download “ยกเลิกประกาศจัดซื้อ.pdf”

ยกเลิกประกาศจัดซื้อ.pdf – Downloaded 23 times – 59 KB

ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก(External Storage) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Download “ประกาศจัดซื้อ-external-storage-1.pdf”

ประกาศจัดซื้อ-external-storage-1.pdf – Downloaded 21 times – 282 KB