Tag Archives: นิเทศงาน

คณะกรรมการนิเทศงานผสมผสานคปสอ.โพธิ์โทร ออกนิเทศติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 แพทย์หญิงธรรมพร ปรัสพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิไทรมอบหมาย นายชยพล ธนกิจเจริญสกุล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล พร้อมคณะกรรมการนิเทศงานผสมผสานคปสอ.โพธิ์ไทร ออกนิเทศติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน และพบปะกับผู้ปฏิบัติงาน รับฟังปัญหา อุปสรรค สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงใหญ่ ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานิ

คณะกรรมการนิเทศงานผสมผสานคปสอ.โพธิ์โทร ออกนิเทศติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 แพทย์หญิงธรรมพร ปรัสพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรพร้อมคณะกรรมการนิเทศงานผสมผสานคปสอ.โพธิ์โทร ออกนิเทศติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน และพบปะ กับผู้ปฏิบัติงาน รับฟังปัญหาอุปสรรค สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม อำเภอโพธิไทร จังหวัดอุบลราชธานี

คณะกรรมการนิเทศงานผสมผสานคปสอ.โพธิ์โทร ออกนิเทศติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 แพทย์หญิงธรรมพร ปรัสพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรพร้อมคณะกรรมการนิเทศงานผสมผสานคปสอ.โพธิ์โทร ออกนิเทศติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน และพบปะ กับผู้ปฏิบัติงาน รับฟังปัญหาอุปสรรค สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากห้วยม่วง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพะไล อำเภอโพธิไทร จังหวัดอุบลราชธานี

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562  นำโดย นายประทีป บุญธรรม หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานทีมนิเทศงาน ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562  นำโดย นางน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง ทันตแพทย์ (เชี่ยวชาญ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ภาพกิจกรรม

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561  นำโดย นางน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง ทันตแพทย์ (เชี่ยวชาญ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1742073172504080.1073742014.311434945567917]

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานผสมผสาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานผสมผสาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 นำโดย นางศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และขอขอบพระคุณ นายแพทย์ จิณณพิภัทร ชูปัญญา ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่เป็นเกียรติมาเยี่ยมให้กำลังใจพื้นที่
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1372706172774117.1073741954.311434945567917]

ทีมเยี่ยมคปสอ.โพธิ์ไทร เยี่ยมเสริมพลัง เพื่อเตรียมการรับนิเทศงานผสมผสาน ครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ทีมเยี่ยมคปสอ.โพธิ์ไทรได้ลง “เยี่ยมเสริมพลัง” รพ.สต.ในสังกัด เพื่อเตรียมการรับนิเทศงานผสมผสาน ครั้งที่ 1/2558

Audit_Cover_58

[ภาพบรรยากาศ] การรับนิเทศงานผสมผสานครั้งที 1/2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ต้อนรับคณะนิเทศงานผสมผสานครั้งที 1/2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร  โดยรองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายลําพูน ฉวีรักษ์ เป็นประธานการนิเทศงานผสมผสานครั้งที 1/2557

PS-EXAUDIT-1_57-Cover-fs8

แจ้งเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรเตรียมรับนิเทศงานผสมผสาน ครั้งที่ 1/2557

แจ้งเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรเตรียมรับนิเทศงานผสมผสาน ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยกำหนดให้

  • การแต่งกาย ผู้หญิงใส่ชุด ฟอร์มฟ้า-กระโปงดำ / ผู้ชายใส่ชุดฟอร์มฟ้า -กางเกงดำ และสำหรับ รพ.สต.ขอให้ รพ.สต.เตรียมข้อมูลรับนิเทศ