Tag Archives: พอ.สว.

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโป่งเป้า ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโป่งเป้า ตำบลเหล่่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการให้บริการ

 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
 • ให้บริการทันตกรรม (ตรวจฟัน ถอนฟัน)
 • ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ
 • มีบริการนวด ประคบ และจ่ายยาสมุนไพรของบริการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1607998449244887.1073741985.311434945567917]

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ บ้านผาชัน หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บ้านผาชัน หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการให้บริการ

 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
 • ให้บริการทันตกรรม (ตรวจฟัน ถอนฟัน)
 • ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ
 • มีบริการนวด ประคบ และจ่ายยาสมุนไพรของบริการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
ขอบคุณภาพจากคุณจันทร์เพ็ญ ศุภโกศล
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1058916494153088.1073741892.311434945567917]

ภาพบรรยากาศ หน่วยพอ.สว. โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วันที่ 19 มีนาคม 2558

ภาพบรรยากาศ หน่วยพอ.สว. โรงเรียนบ้านดงตาหวัง ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

**เอื้อเฟื้อภาพจากคุณจันทร์เพ็ญ ศุภโกศล / คุณชนะจิต ศรีภักดี

[ภาพกิจกรรม]โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านโป่งเป้า อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านโป่งเป้า อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วยการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค, ยารักษาโรค, อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย, การให้บริการตรวจสุขภาพร่างกาย, การรักษาโรคทั่วไป, ให้บริการทันตกรรม และการบริการของหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นต้น
**ขอบคุณภาพจากคุณจันทร์เพ็ญ ศุภโกศล(dekchild.thongaou)

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันศุกร์ที่ 16 ส.ค. 56 เริ่มเวลา 06.30 น.

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ณ อาคารกายภาพบำบัด ในวันศุกร์ที่ 16 ส.ค. 56 เริ่มเวลา 06.30 น.  โดยมีกำหนดการดังนี้

 • เวลา 06.30 น.:ผู้มาร่วมงานพร้อมกัน ณ อาคารกายภาพบำบัด
 • เวลา 07.00 น.:พิธีเจริญพระพุทธมนต์
 • เวลา 07.30 น.:ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูปพร้อมถวายภัตตาหารเช้า
 • เวลา 08.00 น.:ผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกัน