Tag Archives: สงกรานต์

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย 2561 ณ สวน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันที่ 11 เม.ย 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ณ สวน 5ส.โรงพยาบาลโพธิ์ไทรโดยมีการจัดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านและรดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้สูงอายุของโรงพยาบาล
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1854623557915707.1073742033.311434945567917]

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทรซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 12 เม.ย 2560 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทรซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1469203879791012.1073741965.311434945567917]

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัด พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย 2559 ณ สวน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัด พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย 2559 ณ สวน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมและรับประทานอาหารร่วมกัน

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1101028593275211.1073741905.311434945567917]