Tag Archives: สงกรานต์

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566
วันฉัตรมงคล

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566
วันหยุดพิเศษ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566
วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

เปิดให้บริการเฉพาะงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถรับการรักษา ตลอด 24 ชั่วโมง
🚨แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 🚨

 

สามารถตรวจสอบวันหยุดอื่น ๆ ได้ที่นี่
ปฏิทิน วันหยุดราชการ

มกราคม

 • วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566  วันขึ้นปีใหม่)
 • วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 วันหยุดชดเชยวันตรุษจีน (เฉพาะวิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตหาดใหญ่)

มีนาคม

 • วันจ้นทร์ 6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา

เมษายน

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์)

พฤษภาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล
 • วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 วันหยุดพิเศษ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566
 • วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

มิถุนายน

 • วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา)

กรกฎาคม

 • วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สิงหาคม

 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566   วันอาสาฬบูชา
 • วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566   วันเข้าพรรษา
 • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566   วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

ตุลาคม

 • วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช

ธันวาคม

 • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ )

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือน เมษายน 2566

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือน เมษายน 2566

6 เมษายน 2566 : วันจักรี
13 เมษายน 2566 : วันสงกรานต์
14 เมษายน 2566 : วันสงกรานต์
15 เมษายน 2566 : วันสงกรานต์
16 เมษายน 2566 : วันหยุด
17 เมษายน 2566 : มติคณะรัฐมนตรีวันหยุดกรณีพิเศษ

เปิดให้บริการเฉพาะงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถรับการรักษา ตลอด 24 ชั่วโมง
🚨แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 🚨

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย 2561 ณ สวน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันที่ 11 เม.ย 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ณ สวน 5ส.โรงพยาบาลโพธิ์ไทรโดยมีการจัดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านและรดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้สูงอายุของโรงพยาบาล
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1854623557915707.1073742033.311434945567917]

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทรซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 12 เม.ย 2560 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทรซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1469203879791012.1073741965.311434945567917]

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัด พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย 2559 ณ สวน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัด พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย 2559 ณ สวน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมและรับประทานอาหารร่วมกัน

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1101028593275211.1073741905.311434945567917]