การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 อำเภอโพธิ์ไทรได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร