การอบรม “โครงการโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก”

Please try entering https://graph.facebook.com/981000118611393/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

ภาพบรยากาศการอบรม “โครงการโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก” โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
รุ่นที่ 1 วันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2558
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2558
ได้รับเกียติจาก นายแพทย์วรุตม์ เกตุสิริ ,นางฉวีวรรณ์ ภูตุธาตุ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.