ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการในงานมหกรรมคุณภาพจังหวัดอุบลราชธานี 2556 ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2556

ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการในงานมหกรรมคุณภาพจังหวัดอุบลราชธานี 2556 ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2556 โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดดังรายละเอียดต่อไปนี้


qa2013

 

  • อีเมล์ warin10954_23@hotmail.com
  • ตั้งแต่วันที่ 8-20 กรกฎาคม 2556 (ตามแบบฟอร์มในหนังสือราชการที่ส่งถึงหน่วยงาน/รับส่งข้อมูลกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

โดยแยกประเภทดังนี้

  1. ประเภทนำเสนอ Oral Presentation
  2. ประเภทโปสเตอร์
  3. นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

***ภาพถ่ายที่ทำให้หัวใจพองโต ส่งผลงานได้ที่ Prawee_k@hotmail.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8-30 กรกฏคม 2556