งานสวัสดีปีใหม่ 2561

Please try entering https://graph.facebook.com/1736647959713268/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

งานสวัสดีปีใหม่ 2561 ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันที่ 21 ธ.ค. 2560 โดยจัดงานในธีม “คัลเลอร์ฟูล” และมีกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่รวมทั้งประกวดการแต่งกายตามธีมงาน

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.