จุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Please try entering https://graph.facebook.com/981029248608480/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ทางโรงพยาบาลโพธิ์ไทร พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แต่งกายสวมใส่เสื้อสีม่วงที่มีตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ได้เดินทางมาเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ข้างศูนย์กศน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 2 เมษายน 2558

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.