จุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ทางโรงพยาบาลโพธิ์ไทร พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แต่งกายสวมใส่เสื้อสีม่วงที่มีตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ได้เดินทางมาเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ข้างศูนย์กศน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 2 เมษายน 2558