ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ประจำปี 2561

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร และเครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร ทำการซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561