ประกาศขอให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านเข้ากรอกข้อมูลโปรแกรมความผาสุก ปี 2559

ขอให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านเข้ากรอกข้อมูลโปรแกรมความผาสุก ปี 2559 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
  2. เริ่มการบันทึกข้อมูลโดยคลิกเมนู “บันทึกข้อมูล
    HRD-Step1
  3. กรอกเลขประจำตัวประชาชนของตนเองในช่อง “รหัสบัตรประชาชน” และคลิกปุ่มตรวจสอบ
    HRD_Step2
  4. เมื่อพบข้อมูลให้เริ่มทำการบันทึกโดยกดปุ่ม “เริ่มบันทึกข้อมูล
    HRD_Step3
  5. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นให้เลื่อนไปด้านล่างสุดของแบบกรอกข้อมูล กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เป็นอันเสร็จสิ้น
    HRD_Step4

หมายเหตุ

  • หากมีข้อสงสัยการใช้งาน กรุณาติดต่อคุณณัฐสรวง และ คุณเกียรติศักดา งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป