พระอาจารย์น้ำ ฌานรโต สวนพระพุทธบูชา ป่าเฉลิมพระเกียรติ มอบผ้าห่มให้โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จำนวน 100 ผืน

Please try entering https://graph.facebook.com/1783866074991456/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร กราบขอบพระคุณ พระอาจารย์น้ำ ฌานรโต สวนพระพุทธบูชา ป่าเฉลิมพระเกียรติ 173 หมู่ 11 ต.กองโพน อ.นาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ที่บริจาคผ้าห่มให้โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จำนวน 100 ผืน เป็นมูลค่า 15,200 บาท ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร กราบขอบพระคุณ พระอาจารย์ ที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.