พระอาจารย์น้ำ ฌานรโต สวนพระพุทธบูชา ป่าเฉลิมพระเกียรติ มอบผ้าห่มให้โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จำนวน 100 ผืน

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร กราบขอบพระคุณ พระอาจารย์น้ำ ฌานรโต สวนพระพุทธบูชา ป่าเฉลิมพระเกียรติ 173 หมู่ 11 ต.กองโพน อ.นาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ที่บริจาคผ้าห่มให้โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จำนวน 100 ผืน เป็นมูลค่า 15,200 บาท ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร กราบขอบพระคุณ พระอาจารย์ ที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058