พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 9 เม.ย 2558 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 9 เม.ย 2558 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร