พิธีเปิดโครงการ “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย”

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการ “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย” ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561