[ภาพบรรยากาศ]การประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ครั้งที่ 2/2561

Please try entering https://graph.facebook.com/1794203317291065/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

ภาพบรรยากาศการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ครั้งที่ 2/2561 โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมประชุมกันถ้วนหน้า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.