ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2559 6 ต.ค 59 ณ สนาม คปสอ.ศรีเมืองใหม่

Please try entering https://graph.facebook.com/1241017282609674/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2559 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเป็นตัวอย่างของการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 6 ต.ค 59 ณ สนาม คปสอ.ศรีเมืองใหม่ โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดังนี้

 ลำดับ  ประเภทกีฬา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ  ผลการแข่งขัน
 1  ฟุตบอลชาย โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  0 : 3
 2  เซปักตะกร้อหญิง กุดข้าวปุ้น – โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น  21:15, 21:2
 3  เซปักตะกร้อชาย ตระการพืชผล – โพธิ์ไทร ตระการพืชผล  21:13, 21:14
 4  วอลเลย์บอลหญิง ศรีเมืองใหม่ – โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร  24:26, 20:25
 5  บาสเกตบอลหญิง ศรีเมืองใหม่ – โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร  8:18
 6  บาสเกตบอลชาย ศรีเมืองใหม่ – โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่  14:11

**การแข่งขันนัดถัดไปที่สนาม คปสอ.โพธิ์ไทร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.