ภาพบรรยากาศ การเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลโพธิ์ไทรซ้อมแผนรับอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ในวันที่ 9 เมษายน 2558

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเล็งเห็นว่าอุบัติเหตุหมู่เป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรง และเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน เป็นผลให้มีผู้บาดเจ็บ พิการ หรืออาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ส่วนใหญ่พบว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะมีภาวะวิกฤต จึงได้จัดทำโครงการทบทวนซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุหมู่ ขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์