[ภาพบรรยากาศ] ประชุมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สรพ. ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดการประชุมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สรพ. โดยได้รับความเกียรติจาก อาจารย์วราทิพย์ ศรีทอง ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากร