[ภาพบรรยากาศ] ประชุมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สรพ. ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดการประชุมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สรพ. โดยได้รับความเกียรติจาก อาจารย์วราทิพย์ ศรีทอง ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากร