โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 25 สิงหาคม 2558

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

ภาพบรรยากาศ การรับประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราขธานี
โดยคณะกรรมการประเมินจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558