สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2561 “ เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี “

Please try entering https://graph.facebook.com/2152378174806909/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

Please try entering https://graph.facebook.com/2163752303669496/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน ภายใต้แนวคิด “เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี” ในปีนี้ได้จัดกิจกรรมรณรงความรู้เกี่ยวกับ “โรคติดเกม” ป้องกันก่อนแก้ไข สำรวจใจตนเองและทักษะในการ เล่นเกมด้วยสมองส่วนคิดคือ การเล่นเกมสร้างสรรค์ นานพอประมาณ สนุกแบบพอดี รู้หน้าที่ รู้จักเวลา รู้กาลเทศะ และอยู่ในขอบเขตของสิ่งบันเทิงที่ปลอดภัยต่อตัวเองและผู้อื่น ตลอดจนให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตวัยรุ่น

ทั้งนี้ สามารถทำแบบทดสอบการติดเกม ได้ที่ www.thaiteentraining.com หรือขอรับบริการปรึกษาด้านสุขภาพจิตและตรวจคัดกรอง ณ อาคารผู้ป่วยนอก โทร 045-496000, 045-496058 ต่อ404 และฝ่ายบริการปฐมภูมิ 202
Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

ภาพกิจกรรม

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.