เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีวันจักรี ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ไทร