เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีวันจักรี ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ไทร