การเยี่ยมเสริมพลังจากทีมพี่เลี้ยงคุณภาพเครือข่าย QLN จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2559 พร้อมผู้สังเกตการณ์ จากโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น และ โรงพยาบาลบุณฑริก

Please try entering https://graph.facebook.com/1070777316300339/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

Please try entering https://graph.facebook.com/1071212386256832/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมเสริมพลังจากทีมพี่เลี้ยงคุณภาพเครือข่าย QLN จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2559 พร้อมผู้สังเกตการณ์ จากโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น และ โรงพยาบาลบุณฑริก ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

*กล้องที่ 1
Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

*กล้องที่ 2
Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.