โครงการตรวจคัดกรองรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดี

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

โครงการตรวจคัดกรองรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดี เนื่องจากเป็นโรคที่มีอัตราการตายสูงที่สุดของชายไทยช่วงอายุ 45-50ปี มากที่สุดโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มักไม่แสดงอาการจะมารู้ตัวอีกทีก็เป็นระยะที่อันตรายยากแก่การรักษาปัจจัยในการเกิดโรคนั้นมีหลายสาเหตุ แต่ในผู้ป่วยบางรายก็ไม่สามารถหาสาเหตุได้ การค้นพบในระยะเริ่มแรกและได้รับการรักษาที่รวดเร็วจะทำให้มีโอกาสรักษาโรคให้หายขาดได้ สำหรับวิธีการที่ดีที่สุดการป้องกันการเกิดโรคโดยการให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบชนิดบีในเด็กแรกเกิดทุกคน ไม่รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะปลาน้ำจืดดิบ เพื่อป้องกันการติดพยาธิใบไม้ตับ และควรเลี่ยงอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง ได้แก่ อาหารที่มีราขึ้นหรือใส่ดินประสิว อาหารหมักดอง เนื้อสัตว์รมควัน ปิ้ง ย่าง ทอดจนไหม้เกรียม งดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา ลดความเครียด และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีโรคตับเรื้อรังหรือมีประวัติเป็นโรคตับอักเสบ ควรได้รับการตรวจหามะเร็งอย่างสม่ำเสมอ โดยทำการตรวจที่ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558