โครงการตรวจคัดกรองรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดี

Please try entering https://graph.facebook.com/981018005276271/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

โครงการตรวจคัดกรองรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดี เนื่องจากเป็นโรคที่มีอัตราการตายสูงที่สุดของชายไทยช่วงอายุ 45-50ปี มากที่สุดโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มักไม่แสดงอาการจะมารู้ตัวอีกทีก็เป็นระยะที่อันตรายยากแก่การรักษาปัจจัยในการเกิดโรคนั้นมีหลายสาเหตุ แต่ในผู้ป่วยบางรายก็ไม่สามารถหาสาเหตุได้ การค้นพบในระยะเริ่มแรกและได้รับการรักษาที่รวดเร็วจะทำให้มีโอกาสรักษาโรคให้หายขาดได้ สำหรับวิธีการที่ดีที่สุดการป้องกันการเกิดโรคโดยการให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบชนิดบีในเด็กแรกเกิดทุกคน ไม่รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะปลาน้ำจืดดิบ เพื่อป้องกันการติดพยาธิใบไม้ตับ และควรเลี่ยงอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง ได้แก่ อาหารที่มีราขึ้นหรือใส่ดินประสิว อาหารหมักดอง เนื้อสัตว์รมควัน ปิ้ง ย่าง ทอดจนไหม้เกรียม งดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา ลดความเครียด และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีโรคตับเรื้อรังหรือมีประวัติเป็นโรคตับอักเสบ ควรได้รับการตรวจหามะเร็งอย่างสม่ำเสมอ โดยทำการตรวจที่ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.