โครงการอบรมและฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร ประจำปี 2559 (รุ่นที่1,2)

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

ภาพบรรยากาศการอบรมและฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร ประจำปี 2559 ในวันที่ 1-2 กันยายน 2559

ณ ห้องประชุมมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

โดยได้รับเกียรติจาก พญ.ภัคจิรา สมบัติทวีกุล และ นส.อโนพร ไชยะพันโท มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2559

รุ่นที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2559