โครงการอบรมและฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร ประจำปี 2559 (รุ่นที่1,2)

Please try entering https://graph.facebook.com/1208006455910757/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

Please try entering https://graph.facebook.com/1209199652458104/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

ภาพบรรยากาศการอบรมและฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร ประจำปี 2559 ในวันที่ 1-2 กันยายน 2559

ณ ห้องประชุมมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

โดยได้รับเกียรติจาก พญ.ภัคจิรา สมบัติทวีกุล และ นส.อโนพร ไชยะพันโท มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2559

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

รุ่นที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2559

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.