โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี