โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณสุชาติ สายด้วงและคุณสุกาญจนา นาคสัมพันธ์ บริจาคเงินจำนวน 136,000 เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว 6 เครื่อง เครื่องวัดความดันโลหิตและสร้างห้องน้ำผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขาม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณสุชาติ สายด้วงและคุณสุกาญจนา นาคสัมพันธ์ บริจาคเงินจำนวน 136,000 เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว 6 เครื่อง เครื่องวัดความดันโลหิตและสร้างห้องน้ำผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขาม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

 
Failed to get data. Error:
Request had invalid authentication credentials. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.