โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าศรีโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมทำบุญ และถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าศรีโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒