โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมินคุณภาพบัญชีหน่วยบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10

OAuthException: (#4) Application request limit reached

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมินคุณภาพบัญชีหน่วยบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร