โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค ปี 2561

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค ปี 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร