โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเปิดโครงการ “โรงพยาบาลคุณธรรม”

Please try entering https://graph.facebook.com/1115216268523110/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมเปิดโครงการ “โรงพยาบาลคุณธรรม”  ณ ลานเสาธงชาติ หน้าโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยมีการอัญเชิญธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมกล่าวคำปฏิญาณร่วมกัน “เราให้คำมั่นสัญญาว่า จะเป็นผู้มีความสามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ”

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.