โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเปิดโครงการ “โรงพยาบาลคุณธรรม”

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมเปิดโครงการ “โรงพยาบาลคุณธรรม”  ณ ลานเสาธงชาติ หน้าโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยมีการอัญเชิญธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมกล่าวคำปฏิญาณร่วมกัน “เราให้คำมั่นสัญญาว่า จะเป็นผู้มีความสามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ”