โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเปิดโครงการ “โรงพยาบาลคุณธรรม”

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมเปิดโครงการ “โรงพยาบาลคุณธรรม”  ณ ลานเสาธงชาติ หน้าโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยมีการอัญเชิญธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมกล่าวคำปฏิญาณร่วมกัน “เราให้คำมั่นสัญญาว่า จะเป็นผู้มีความสามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ”