Category Archives: ข่าวทั่วไป

จิตอาสาสร้างบรรยากาศผ่อนคลายขณะรอตรวจที่ตึกผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ขอขอบพระคุณ คุณสุรชัย เจริญเปี่ยม จิตอาสาสร้างบรรยากาศผ่อนคลายขณะรอตรวจที่ตึกผู้ป่วยนอก

คุณสุรชัย เจริญเปี่ยม จิตอาสาสร้างบรรยากาศผ่อนคลายขณะรอตรวจ

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ขอขอบพระคุณ คุณสุรชัย เจริญเปี่ยม จิตอาสาสร้างบรรยากาศผ่อนคลายขณะรอตรวจที่ตึกผู้ป่วยนอก

โพสต์โดย โรงพยาบาลโพธิ์ไทร บน 12 มีนาคม 2018

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฟังสวดพระอภิธรรมพระครูโพธินิโครธาภิรักษ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ไทร ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 18:30 น.

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 18:30 น. ที่ผ่านมา นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและเป็นเจ้าภาพร่วมฟังสวดพระอภิธรรมพระครูโพธินิโครธาภิรักษ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ไทร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๑

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการ QLN เพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่มาตรฐาน HA

ภาพบรรยากาศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการ QLN เพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่มาตรฐาน HA จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

พิธีเปิดโครงการ “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย”

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการ “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย” ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

[ภาพบรรยากาศ]การประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ครั้งที่ 2/2561

ภาพบรรยากาศการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ครั้งที่ 2/2561 โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมประชุมกันถ้วนหน้า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร

พระอาจารย์น้ำ ฌานรโต สวนพระพุทธบูชา ป่าเฉลิมพระเกียรติ มอบผ้าห่มให้โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จำนวน 100 ผืน

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร กราบขอบพระคุณ พระอาจารย์น้ำ ฌานรโต สวนพระพุทธบูชา ป่าเฉลิมพระเกียรติ 173 หมู่ 11 ต.กองโพน อ.นาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ที่บริจาคผ้าห่มให้โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จำนวน 100 ผืน เป็นมูลค่า 15,200 บาท ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร กราบขอบพระคุณ พระอาจารย์ ที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

ภาพกิจกรรมเปิดงาน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมเปิดงาน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กิจกรรม
เวลา ๐๗.๓๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๐๐ น. เคารพธงชาติ รับฟังนโยบายจากผู้อำนวยการ และร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง ฯลฯ

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมกิจกรรมเปิดงาน 5ส.

กิจกรรมเปิดงาน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กิจกรรม
เวลา ๐๗.๓๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๐๐ น. เคารพธงชาติ รับฟังนโยบายจากผู้อำนวยการ และร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง ฯลฯ

*การแต่งกายชุดวอร์ม เสื้อยืดสีขาว

กิจกรรม 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ลงพื้นทีบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 25 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วม กิจกรรม 5ส. ลงพื้นทีบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ