Category Archives: ข่าวทั่วไป

รพ.โพธิ์ไทร ขอขอบคุณคณะบุคลากรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอ.โพธิ์ไทร บริจากถุงผ้าเพื่อมอบแก่ผู้รับบริการใส่ยากลับบ้าน

รพ.โพธิ์ไทร ขอขอบคุณคณะบุคลากรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอ.โพธิ์ไทร บริจากถุงผ้าเพื่อมอบแก่ผู้รับบริการใส่ยากลับบ้าน จำนวน 19 ใบ ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมพิธีประทานประกาศนียบัตรสถานพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาลในการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีประทานประกาศนียบัตรสถานพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 20 ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมพิธี

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562  นำโดย นางน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง ทันตแพทย์ (เชี่ยวชาญ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ภาพกิจกรรม

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ ตำบสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ และช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณสุขและรักษาแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม โดยมี กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมประกอบด้วย

 1. การแพทย์ขั้นพื้นฐาน
 2. ทันตกรรมเคลื่อนที่
 3. บริการตรวจตา
 4. สุขภาพจิตเคลื่อนที่
 5. แนะนำและฝึกอาชีพ
 6. กิจกรรมอื่นๆ

ภาพกิจกรรม

ประชุมถ่ายทอดนโยบาย ชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนางานสาธารณสุข และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การประชุมถ่ายทอดนโยบาย ชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนางานสาธารณสุข และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบุญจิราธร วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Please try entering https://graph.facebook.com/2228660897178636/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบุญจิราธร บ้านนาห้าง ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพกิจกรรม

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

“สธ.ห่วงใย เที่ยวปีใหม่ปลอดภัย สุขใจทั้งครอบครัว” รณรงค์ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ “ลดเร็ว ลดเสี่ยง”

การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ใช้ชื่อว่า “ลดเร็ว ลดเสี่ยง” เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม 2562 หมายถึง อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน ในช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 ในช่วงเวลา 00.01 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต และ/หรือบาดเจ็บนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

เป้าหมายการดำเนินการ

 1. เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
 2. สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้วยตนเอง

ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.2561-2 ม.ค.2562 กระทรวงจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการสร้างความปลอดภัยทางถนน โดย ศูนย์ อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กำหนด 6 มาตรการหลักลดอุบัติเหตุทางถนน คือ

 1. บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่าง เคร่งครัด
 2. แก้ไขจุดเสี่ยงและสร้างสภาพแวดล้อม ริมทางปลอดภัย พร้อมจัดตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
 3. คุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท
 4. เตรียมพร้อม ด้านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการสื่อสาร การเชื่อมโยง การแจ้งเหตุ การส่งต่อผู้บาดเจ็บที่รวดเร็วและเข้าถึงทุกพื้นที่
 5. ตรวจสอบความปลอดภัย ของเส้นทางสัญจรทางน้ำ เรือโดยสาร ท่าเทียบเรือ และความพร้อมของอุปกรณ์นิรภัย
 6. มาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยกำหนดแผนปฏิบัติการเหมาะสมกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Please try entering https://graph.facebook.com/2225701524141240/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ และช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณสุขและรักษาแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม โดยมี กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมประกอบด้วย

 1. การแพทย์ขั้นพื้นฐาน
 2. ทันตกรรมเคลื่อนที่
 3. บริการตรวจตา
 4. สุขภาพจิตเคลื่อนที่
 5. แนะนำและฝึกอาชีพ
 6. กิจกรรมอื่นๆ

ภาพกิจกรรม

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

 

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 39 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

Please try entering https://graph.facebook.com/2221222261255833/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรและเครือข่ายบริการสุขภาพในโซนที่ 2 ประกอบด้วยเครือข่าย ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ กุดข้าวปุ้น และนาตาล ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 39 จังหวัดอุบลราชธานี  ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยโซน 2 ได้รับรางวัลดังนี้

 • ชนะเลิศบาสเกตบอลหญิง
 • รองชนะเลิศฟุตซอลหญิง
 • รองชนะเลิศกองเชียร์

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.

กิจกรรม ชาวโพธิ์ไทร เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพฤกษ์- อัมพาต วันโรคหลอดเลือดสมองโลก World Stroke Day

Please try entering https://graph.facebook.com/2141049125939814/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมจัดกิจกรรม ชาวโพธิ์ไทร เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพฤกษ์- อัมพาต วันโรคหลอดเลือดสมองโลก World Stroke Day ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.