Category Archives: ข่าวทั่วไป

ประกาศ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรปิดให้บริการคลินิกพิเศษ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรปิดให้บริการคลินิกพิเศษ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไปหากมีอาการปกติไม่ต้องมาตามนัด ทางโรงพยาบาลโพธิ์ไทรจะจัดส่งยาให้ท่านถึงบ้านโดยเจ้าหน้าที่รพ.สต.และอสม.ในพื้นที่ของท่าน

สามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมาเยเลขโทรศัพท์ 0621070131

หมายเหตุ คลินิกพิเศษ ประกอบด้วย

 1. คลินิกโรคเบาหวาน
 2. คลินิกโรคความดันโลหิต
 3. คลินิกจิตเวช
 4. คลินิกโรคหอบหืด
 5. คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 6. คลินิกโรคติดเชื้อ

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 045-496000 ต่อ 0

ประกาศ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ประกาศ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
ขอความร่วมมือญาติ ผู้มารับบริการทุกท่านปฏิบัติดังนี้

 1. ห้ามนำรถเข้ามาในเขตโรงพยาบาลโพธิ์ไทร (ยกเว้นรถ ฉุกเฉิน , รถรับ-ส่งผู้ป่วยแล้วขับวนออก และรถเจ้าหน้าที่)
 2. ต้องสวมหน้ากากอนามัย, วัดอุณหภูมิ, ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่เหลว, ยืนเว้นระยะห่าง และคัดกรองประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด –19 และสแกนไทยชนะ
 3. กรณีรับส่งสิ่งของให้จอดรถข้างนอก ให้รับ – ส่งที่จุดป้อมยามเท่านั้น
 4. การเยี่ยมผู้ป่วย
  • กำหนดเวลาเยี่ยมผู้ป่วย ช่วงเช้า 11.00-13.00 น.
  • อนุญาตให้เฝ้าได้ 1 คน (เฉพาะคนไข้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)
  • การเข้าเยี่ยมเยี่ยมได้ครั้งละ 1 คน ต้องมีบัตรอนุญาตเยี่ยม โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำตึก
  • แนะนำให้ญาติผู้ป่วยเยี่ยมทางโทรศัพท์ วีดีโอคอลหรือวีธีอื่น ๆ แทนการเดินทางมาโรงพยาบาล

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 045-496000 ต่อ 0

ประกาศ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ไทรมีความจำเป็นต้อง เลื่อน/งดให้บริการ

ประกาศ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ไทรมีความจำเป็นต้อง เลื่อน/งดให้บริการ ดังนี้

 • ขูดหินปูน
 • อุดฟัน (ไม่เร่งด่วน)
 • หัตถการอื่น ๆ ที่ฟุ้งกระจายและไม่เร่งด่วน

หากสถานการณ์ดีขี้น จะกลับมาให้บริการตามปรกติโดยเร็วที่สุด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 045-496000 ต่อ 0, 301

คปสอ.โพธิ์ไทร รับคณะตรวจราชการติดตามและประเมินผลด้านสุขภาพจิต เขตบริการสุขภาพที่ 10 จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

คปสอ.โพธิ์ไทร รับคณะตรวจราชการติดตามและประเมินผลด้านสุขภาพจิต เขตบริการสุขภาพที่ 10 จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ความเครียดเป็นเรื่องปกติที่มีกันได้ คนเราถ้าไม่มีความเครียดเลยก็ดูผิดปกติไป แต่ถ้าเครียดมากๆ ก็ต้องหาวิธีจัดการความเครียด

“ความเครียดเป็นเรื่องปกติที่มีกันได้ คนเราถ้าไม่มีความเครียดเลยก็ดูผิดปกติไป แต่ถ้าเครียดมากๆ ก็ต้องหาวิธีจัดการความเครียด”

หากรู้สึกเครียด วิตกกังวล สามารถประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น
ได้ที่ MENTAL HEALTH CHECK IN

http://www.checkin.dmh.go.th

MENTAL HEALTH CHECK IN เป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์ COVID-19 พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรสาธารณสุข/ อสม./ จิตอาสา ใช้ประเมินสุขภาพจิตประชาชน เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา มาดูแลสุขภาพจิต ตลอดจนประชาชนและผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตสามารถประเมินตนเองและเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว การประเมินประกอบไปด้วย SBSD คือ
S : Stress (เครียด)
B : Burnout (ภาวะหมดไฟ)
S : Suicide (เสี่ยงฆ่าตัวตาย)
D : Depression (ซึมเศร้า)
โดยทราบผลการประเมินทันที มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัว พร้อมมีช่องทางการขอรับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์

พัฒนาโดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 – 13 กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก 🧡
#ความเครียดเป็นเรื่องปกติ
#เราจะผ่านไปด้วยกัน
#ศูนย์สุขภาพจิตที่10
#กรมสุขภาพจิต
#COVID19

ปรึกษาด้านสุขภาพจิตและตรวจคัดกรอง ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทร 045-496000, 045-496058 ต่อ404 ฝ่ายบริการปฐมภูมิ 202 และสายด่วนสุขภาพจิต 1323

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 นำโดย นายประทีป บุญธรรม นักวิชาการสาธารณสุข(เชี่ยวชาญ) ด้านส่งเสริมพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานทีมนิเทศงาน ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับคณะเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับคณะเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 10 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานยุทธศาตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและตัวชี้วัด ประจำปีงบบประมาณ 2564 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานยุทธศาตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและตัวชี้วัด ประจำปีงบบประมาณ 2564 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

Samphanbok Walk & Run 2020 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง อำเภอโพธิ์ไทร 9 ธันวาคม 2563

ภาพบรรยากาศงานวิ่ง Samphanbok Walk & Run 2020 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง อำเภอโพธิ์ไทร
9 ธันวาคม 2563 ณ แหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดจัดกิจกรรม “World Antimicrobial Awareness Week 2020” ในวัน 18-24 พฤศจิกายน 2563

องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดจัดกิจกรรม “World Antimicrobial Awareness Week 2020” ในวัน 18-24 พฤศจิกายน 2563

โดยคำขวัญในการรณรงค์ประจำปีนี้ได้แก่ “Antimicrobials: handle with care” ซึ่งใช้ได้กับการรณรงค์ทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง สำหรับการรณรงค์เฉพาะด้านสุขภาพของมนุษย์คือ

“United to preservation antimicrobials”

รายละเอียดเพิ่มเติม
World Antimicrobial Awareness Week 2020

สื่อประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม