Category Archives: ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก

ขอเชิญชวนมาร่วมวิ่งไปไปพร้อมกันกับเรา ในโครงการ “หมอชวนวิ่งอุบลราชธานี” ในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 นี้

ขอเชิญชวนผู้รักการออกกำลังกาย รักสุขภาพ และประชาชนทั่วไป มาร่วมวิ่งไปไปพร้อมกันกับเรา ในโครงการ หมอชวนวิ่งอุบลราชธานีในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 นี้ พร้อมกันวันที่ 13 พฤศจิกายน ณ จุด START เวลา 05.30น. ดังนี้

 • วันที่ 13 พฤศจิกายน
  • เวลา 06.30 น. ณ ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร ถึง ลานแก่งสะพือ จ.อุบลราชธานี
 • วันที่ 14 พฤศจิกายน
  • เวลา 05.00 น. ณ บริเวณแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร ถึง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
  • เวลา 16.30 น. ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง มทบ.22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วิ่งเข้าสู่ลานทุ่งศรีเมือง
  • เวลา 17.20 น. พร้อมกัน เพื่อทำพิธีส่งมอบคฑา และร่วมกันทำกิจกรรมออกกำลังกาย
 • วันที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 05.30 น.ร่วมกันวิ่งสู่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษเพื่อส่งมอบคฑา ต่อไป

ประชาชนที่สนใจ สารมารถ เดิน วิ่ง ร่วมกับหมอ และบุคลากรสาธารณสุข ได้ตลอดเส้นทาง ไม่มีค่าสมัคร ขอแค่คุณก้าวออกมาวิ่งกับหมอ

 #ร่วมซื้อเสื้อโครงการหมอชวนวิ่งในราคา 200 บาท แล้วมาร่วมวิ่งทำบุญไปด้วยกัน 

ประกาศเปลี่ยนค่าสีธงชาติไทยใหม่ ตามราชกิจจานุเบกษา

จากกรณีมติคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการกำหนดมาตรฐานแถบสีธงชาติไทย เพื่อให้มีมาตรฐานสีและเป็นมาตรฐานสีตามหน่วยสากล โดยกำหนดในลักษณะของค่าแนะนำทางราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งการดำเนินงานมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้ง 9 แห่ง คือ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมวิทยา ศาสตร์บริการ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานกฎระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการคัดเลือกธงต้นแบบ ที่จะกำหนดสี ด้วยวิธีการวัดสีธงต้นแบบจากธงชาติ 3 แหล่ง แบ่งเป็น 1. ธงชาติจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ จากธง 2 ประเภท ได้แก่ ธงชัยเฉลิมพล และ ธงไตรรงค์ 2.ธงชาติจากพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย และ 3.ธงจากราชนาวี

ผลการทดสอบค่าแถบสีธงชาติไทย สีน้ำเงินแก่ สีขาว และสีแดง ด้วยเครื่อง Colorimetric spectrophotomete มีดังนี้ กำหนดค่า CIELAB D65 สีแดง ค่า L* = 36.4 , a* = 55.47 , b* = 25.42 สีขาว ค่า L* = 96.61 , a* = -0.15 , b* = -1.48 และสีน้ำเงิน ค่า L* = 18.63 , a* = 7.89 , b* = -19.45 โดยได้กำหนดค่า ∆E* (delta E) ไม่เกิน 1.5

โดยค่าสีธงชาติไทยใหม่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 245 ง ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นที่เรียบร้อย

ที่มา

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.

สำนักนายกรัฐมนตรี ออกหนังสือด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม สำนักนายกรัฐมนตรี ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๑๘๑๔ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ในแนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ถวาย รวมถึงตัวอย่างการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย และรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชา เพื่อความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

 1. แนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ถวาย
  1. กรณีไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้ข้าราชการแต่งเครื่องแบบตามหมายรับสั่ง หรือหมายกำหนดการของพระราชวัง โดยให้ใช้ผ้าสักหลาด หรือผ้าโปร่งสีดำ ขนาดกว้าง 7 – 10เซนติเมตร พันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน
  2. กรณีไม่ได้ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ
   1. กรณีแต่งเครื่องแบบราชการ(เครื่องแบบสีกากีคอพับและเครื่องแบบสีกากีคอแบะ) การแต่งกายแบบไม่ต้องใช้ผ้าสักหลาด หรือผ้าโปร่งสีดำ พันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน
   2. กรณีการแต่งกายทั่วไปในการปฏิบัติราชการ
    • ข้าราชการชาย ให้แต่งกายด้วยเสื้อเชิดสีขาวหรือสีดำ ผูกเนคไทสีดำ หากจะสวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุมให้ใช้สีดำ โดยอาจใช้ผ้าสักหลาด หรือผ้าโปร่งสีดำพันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบนตามสมควร
    • ข้าราชการหญิง ให้แต่งกายสุภาพตามรัฐพิธี โดยให้ใช้เครื่องดำล้วน
   3. กรณีข้าราชการที่มีกฎหมายกำหนดไว้อย่างอื่นเป็นการเฉพาะ ให้แต่งการตามนั้น
   4. กรณีการแต่งกายของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ให้อนุโลมตามข้อ 1.1. และ 1.2
 2. ตัวอย่างการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย ดังนี้ “ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อยกระหม่อม สำนักในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า…”
 3. การจัดโต๊ะหมู่บูชา ประกอบด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องทองน้อย ในส่วนของการประดับผ้าระบาย ให้ผ้าสีดำอยู่ด้านบนและสีขาวอยู่ด้านล่าง
 4. การประดับธง งดประดับธงตราสัญลักษณ์

เอกสารดาวน์โหลด

Download “แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๑๘๑๔ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙” 58041c49f36c3139116c9fa5a1428a1a.pdf – Downloaded 461 times – 584 KB

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์ชุดแต่งกายผ้าไทยพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจําจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการออกแบบชุดแต่งกายผ้าไทยพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจําจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้อำเภอโพธิ์ไทรจึงขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทุกส่วน ได้ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี โดยแต่งกายทุกวันอังคารของสัปดาห์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความพร้อมเพรียงกัน

Download “ชุดแต่งกายผ้าไทยพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจําจังหวัดอุบลราชธานี.pdf” ชุดแต่งกายผ้าไทยพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจําจังหวัดอุบลราชธานี.pdf – Downloaded 141 times – 258 KB