Tag Archives: สงกรานต์

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย 2561 ณ สวน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันที่ 11 เม.ย 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ณ สวน 5ส.โรงพยาบาลโพธิ์ไทรโดยมีการจัดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านและรดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้สูงอายุของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทรซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 12 เม.ย 2560 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทรซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัด พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย 2559 ณ สวน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัด พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย 2559 ณ สวน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมและรับประทานอาหารร่วมกัน