การอบรม “โครงการโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก” ปี 59

ภาพบรยากาศการอบรม “โครงการโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก” โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
รุ่นที่ 1 วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2559
รุ่นที่ 2 วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2559
ได้รับเกียติจาก แพทย์หญิงภัคจิรา สมบัติทวีกุล ,นางฉวีวรรณ์ ภูตุธาตุ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2559

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1182588791785857.1073741921.311434945567917]

รุ่นที่ 2 วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2559

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1182595518451851.1073741922.311434945567917]