Tag Archives: kart

รับนิเทศงานเฉพาะกิจเพื่อติดตามผลการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่ชายแดน

การรับนิเทศงานเฉพาะกิจเพื่อติดตามผลการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่ชายแดน จากศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1412859312092136.1073741957.311434945567917]

การเยี่ยมเสริมพลังจากทีมพี่เลี้ยงคุณภาพเครือข่าย QLN จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมเสริมพลังจากทีมพี่เลี้ยงคุณภาพเครือข่าย QLN จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560 พร้อมผู้สังเกตการณ์ จากโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น, โรงพยาบาลบุณฑริก,โรงพยาบาล,โรงพยาบาลนาตาล,โรงพยาบาลเขมราฐ,โรงพยาบาลนาเยีย,โรงพยาบาลโขงเจียม,โรงพยาบาลเขื่องใน และ โรงพยาบาลน้ำขุ่น ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1408938572484210.1073741956.311434945567917]

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับคณะกรรมการประเมินรับรองโรงพยาบาลลดโลกร้อน Green & Clean Hospital ระดับจังหวัด

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงพยาบาลโพธิ์รับคณะกรรมการประเมินรับรองโรงพยาบาลลดโลกร้อน Green & Clean Hospital ระดับจังหวัด
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1402055919839142.1073741955.311434945567917]

กิจกรรมการออกกำลังกาย ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ สนามกีฬา อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1311033195608082.1073741953.311434945567917]

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตามที่สำนักพระราชวังได้มีกำหนด พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ประจำทั้งกลางวัน กลางคืน รับพระราชทานฉันเช้าวันละ 8 รูป เพลวันละ 8 รูป และประโคมยาม กำหนด 100 วัน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีข้างต้นพร้อมกับส่วนกลางและจังหวัด

จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1272391999472202.1073741947.311434945567917]

กิจกรรมรณรงค์ 15 ตุลาคม “วันการล้างมือโลก”

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559
กิจกรรมวันการล้างมือโลก

วัน เวลา กิจกรรม
24 – 28 ตุลาคม 2559 สัปดาห์วันการล้างมือโลก

 • ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ความรู้เกี่ยวกับสัปดาห์วันการล้างมือโลก
26 ตุลาคม 2559 กิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก”

 • 8.00 น. – ให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือ ณ ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดย แพทย์หญิง ธนัชชา อภิรัตน์มนตรี
 • 8.30 น. – สอนท่าการล้างมือและเต้นประกอบเพลง ล้างมือ โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์
 • 8.45 น. – ถามตอบข้อสงสัย มีรางวัลแจก
 • 9.30 น. – รณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ณ คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ข้อมูลอ้างอิง

 

 
ภาพกิจกรรม
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1264822856895783.1073741945.311434945567917]

วันปิยมหาราช ประจำปี 2559 ในวันวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร

ด้วยวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทีทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย อำเภอโพธิ์ไทรจึงได้มีการจัดถวายบังคมและวางพวงมาลาพระบรมรูป รัชการที่ 5 ขึ้น ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร จึงขอเชิญบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาตามกำหนดการดังนี้

วัน เวลา กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
07.30 น.
– ผู้เข้าร่วมงานพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร
– ลงทะเบียนจัดลำดับการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
08.00 น. พิธีกรเชิญส่วนราชการวางพวงมาลาถวายราชสักการะตามลำดับที่ลงทะเบียนไว้
08.30 น. – ประธานมาถึงบริเวณพิธี
– ประธานถวายพวงมาลา

การแต่งกาย

 • ข้าราชการทุกหมู่เหล่าแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว
 • กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว

ภาพบรรยากาศ
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1262032990508103.1073741944.311434945567917]

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและประชาชนทั่วไป เข้าลงนามแสดงความอาลัย และถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและประชาชนทั่วไป เข้าลงนามแสดงความอาลัย และถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1257139470997455.1073741942.311434945567917]

บรรยากาศงานมุทิตาจิต คุณหาญ วุฒิยา

ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิต คุณหาญ วุฒิยา (น้าหาญ) วันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1232239523487450.1073741939.311434945567917] ภาพบรรยากาศงาน เกษียณ เกษมสุข สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 29 กันยายน 2559
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1234852889892780.1073741940.311434945567917]

ภาพบรรยากาศงาน กีฬาสี คปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2559

ภาพบรรยากาศงาน กีฬาสี คปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2559 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559

สี

 1. สีขาว = รพ.โพธิ์ไทร
 2. สีส้ม = สสอ.และรพ.สต.

ประเภทกีฬา

 1. วอลเลย์บอลหญิง
 2. ฟุตซอลชาย
 3. บาสเกตบอลชาย/หญิง
 4. เปตองชาย/หญิง
 5. กีฬามหาสนุก

ผลการแข่งขัน

ประเภทกีฬา สีส้ม สีขาว ผู้ชนะ
บาสเกตบอลชาย

บาสเกตบอลหญิง

12

4

15

20

สีขาว

สีขาว

วอลเล่ย์บอลหญิง 2 1 สีส้ม
ฟุตซอลชาย 10 11 สีขาว
เปตองชาย

เปตองหญิง

5

13

13

12

สีขาว

สีส้ม

มหาสนุก 1 3 สีขาว
รวม 2 5 สีขาว

ภาพบรรยากาศ

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1232174583493944.1073741938.311434945567917]