กิจกรรมโรงพยาบาลคุณธรรม (จัดโรงทาน)

ภาพโรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมโรงพยาบาลคุณธรรม (จัดโรงทาน) เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 1เมษายน 2559 โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม และ สมทบทุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นอย่างดี

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1093851953992875.1073741901.311434945567917]