ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมงานมุทิตาจิต คุณหาญ วุฒิยา วันที่ 26 กันยายน 2559

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมงานมุทิตาจิต คุณหาญ วุฒิยา วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 18.00น. เป็นต้นไป

การแต่งกายเข้างาน แต่งกายชุดสุภาพ

18.00 น. ผู้ร่วมงานพร้อมกันที่หอประชุม ร่มโพธิ์ไทร
18.09 น. ลงทะเบียน มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ
18.29 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ
18.40 น. การแสดงรำอวยพร
19.00 น.
  • กล่าวเปิดงานและกล่าวมุทิตาจิต โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
  • ฉายวีดีทัศน์ของผู้เกษียณ
  • มอบของที่ระลึกให้ผู้เกษียณ
  • กิจกรรมแสดงดนตรี
  • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและท่านสาธารณสุขอำเภอและคณะเพื่อนร่วมงาน ถ่ายรูปร่วมกับผู้เกษียณ