บรรยากาศงานมุทิตาจิต คุณหาญ วุฒิยา

ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิต คุณหาญ วุฒิยา (น้าหาญ) วันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1232239523487450.1073741939.311434945567917] ภาพบรรยากาศงาน เกษียณ เกษมสุข สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 29 กันยายน 2559
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1234852889892780.1073741940.311434945567917]